Автоматизирани поливни системи

Автоматизираните поливни системи вече не са екстра или лукс, а голяма необходимост. За тези, които държат тревните площи, храсти, цветни алеи и дръвчета да изглеждат безупречни – Фирма „ПАРК - Ц” предлага цялостни решения в областта на автоматизираните поливни подземни системи за вашите двор, градина, парк, бизнес и обществени зелени площи. При проектирането и изграждането се подчиняваме на високите стандарти за ефективност и качество. Използването на иновативни решения на водещите американски компании Hunter и Rain Bird, дългогодишни лидери в производство на продукти за автоматизирани поливни системи, гарантира професионалното изпълнение на нашите проекти.

За постигане на висококачествени зелени площи, независимо от климатичните условия на активния сезон е необходимо поливните системи да бъдат съобразени с редица фактори, определящи тяхното функционално предназначение. Съобразявайки се с морфологичната структура и дендрологичните изисквания на зелените площи, основната цел на поливната система е да осигури максимално плътно и равномерно напояване, като подсигурява точно определено количество вода в точно определено време от денонощието за всяка от групите растителност.

Доброто поддържане на зелените площи в градината на вилата или парка на хотела, носят гордост и радост за обитателите, допринасят за осигуряването на една приятна и спокойна атмосфера. Поради тези причини изгражданите от нас поливни системи нямат видими препятствия по терена, тъй като са подземни – само изскачащи , работят в удобно за вас време , изключително тихи , а изцяло автоматизирания процес на работа води до минимално време за поддръжка и обслужване.

Освен изброените предимства на автоматизираните поливни системи трябва да добавим и пестенето на водни ресурси ( спестяването на вода може да достигне в някой случай до 60% ), което води до намаляване на ежемесечните разходи по поддръжка на зелените площи.

Добре проектирана и изпълнена автоматизираната поливна система ще доведе до отстраняването на познатите ни проблеми при ръчното поливане на зелените площи. Досадното ежедневно теглене и прибиране на маркучи и стърчащи пръскачки, неравномерното поливане водещо до изсъхване или загниване, появата на лишей и мъхове, не ползотворно хабене на вода. През горещите летни месеци е необходимо напояването да става през нощта и особено в ранните летни утрини , което води до големи затруднения за желаещите да имат прекрасна зеленина носеща радост и хармония. Автоматизираните поливни системи са изградени от:

  • самoизскачащи разпръсквачи, разположени под повърхността на терена, използващи се за тревни площи
  • маркучи за капково напояване на цветни алеи, жив плет, дръвчета и зеленчукови насаждения
  • тръбна система разположена под земята свързваща елементите на системата
  • електромагнитни винтили, разделящи системата на отделни кръгове
  • електронно управление , грижещо се поливния процес
  • сензори и датчици , даващи прецизна информация за различните условия

Според различните изисквания на зелените площи, релефа, големината на терена и др. поливната площ се разделят на функционални зони или кръгове.